About us Management
About us

Management

Scientific Council

 

Jānis Kloviņš , Dr. biol., Prof.

Head of the Scientific Council
Phone: +37167808003
E-mail: klovins@biomed.lu.lv

 

Members of the Scientific Council

Directors

 

Nils Rostoks , Dr.biol.,Asoc.prof.

Director
Phone: +371 67808202
E-mail: nils.rostoks@biomed.lu.lv

 

Aija Linē , Dr. biol.

Scientific director / Senior researcher
Phone: +371808208
E-mail: aija@biomed.lu.lv

 

Kaspars Tārs , Dr. biol.

Study Director/Senior researcher
Phone: +371 67808200
E-mail: kaspars@biomed.lu.lv


Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".