About us People
About us

Elmārs Grēns , Dr. habil. biol.

Advisor to the director and the Scientific Council member
Phone: +371 67808201
E-mail: grens@biomed.lu.lv

Projects
Publications
Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".