About us People
About us

Jānis Kloviņš , Dr. biol., Prof.

Head of the Scientific Council
Phone: +37167808003
E-mail: klovins@biomed.lu.lv

Groups
Projects
Publications
Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".