Contacts Props
Contacts

Props

Scientific Organization Registration No: 181002

Taxpayer Registration No: 90002120158

VAT Payer Registration No: LV90002120158

PIC No: 998836646

Address:

Latvian Biomedical Research and Study Centre
Ratsupites Str. 1 k-1,
Riga, LV-1067
Latvia

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".