Purchases
Purchases

Quick links

All Purchases Tenders Others
Name Deadline Price (w/o VAT) Regulation/Result Winner
2018/424 Starpsienu un durvju piekļuves kontroles sistēmu montāža 15/01/2018 16400.14 2018_424_NOLIKUMS.docx
Tehn. specif_1. pielikums, darba uzdevums.docx
Tehn. specif_2. pielikums, ekas 1. stava telpu plans.pdf
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_1.docx
Termolat_424.docx
SIA Termolat
- 01/01/1900
2017/72 Materiālu un reaģentu iegāde 09/02/2018 2017_72_NOLIKUMS_ar grozij 1.doc
Tehniska specifikacija_72_grozij 1.xlsx
Grozijumi 1.docx
2017/423 Speciālo materiālu iegāde 18/12/2017 Līdz 41 000 2017_423_NOLIKUMS.docx
Tehniska specifikacija_tehn_Fin_piedavajums.xls
1 Protokols_423.docx
Bioavots_423-1.docx
Elpis_423-2.docx
Labochema Latvija_423-3.docx
Sarstedt_423-4.docx
SIA Elpis, SIA Labochema Latvija, SIA Bioavots, SIA Sarstedt
2017/422 Bioloģijas lāzera apkope un iespējamo remontu nodrošināšanas pakalpojums 15/12/2017 2017_422_NOLIKUMS.docx
2017/421 Telpu uzkopšanas pakalpojums 04/12/2017 1619.02 2017_421_NOLIKUMS.docx
Protokols_421.docx
Cleanhouse_421_1.docx
SIA Cleanhouse
2017/420 Komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums 23/10/2017 15000 2017_420_NOLIKUMS.docx
Protokols_420.docx
Enixus Baltija.docx
Enixus Baltija
2017/419 Oligonukleotīdu sintēze 23/10/2017 Līdz 41 000 2017_419_NOLIKUMS.docx
Tehniska specifikacija_Tehn_Fin piedavajums.xlsx
2 Protokols_419.docx
Metabion_419.docx
Metabion International AG
2017/418 Šķidrā slāpekļa, specializēto gāzveida vielu un sausā ledus iegāde 20/10/2017 Līdz 41000 2017_418_NOLIKUMS.docx
Protokols_418.docx
AGA_418.docx
SIA AGA
2017/71 Molekulārā modelēšana, sintēze, sortāzes A struktūras un enzīmu-inhibitoru mijiedarbības KMR analīze 24/10/2017 49586.78 2017_71_nolikums.doc
2017_71_zinojums 87.doc
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
2017/417 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 09/10/2017 34925 2017_417_NOLIKUMS.docx
1 Protokols_417.docx
2 Protokols_417.docx
iQur Limited_417 - ENG_AK.docx
iQur Limited
2017/70 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums - II 30/10/2017 Līdz 140 000 2017_70_NOLIKUMS.doc
2017_70_zinojums 86.doc
Biotehniskais centrs_70-1.docx
Faneks_70-3.docx
Invitros_70_4.docx
AS Biotehniskais centrs, SIA Faneks, SIA Invitros
2017/416 Orientētas ķīmisko vielu bibliotēkas iegāde inhibitoru atlasei 26/09/2017 17987 2017_416_NOLIKUMS_ar grozij.docx
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_1.docx
Protokols_416.docx
Biotecha Latvia_416.docx
SIA Biotecha Latvia
2017/415 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 25/09/2017 2017_415_NOLIKUMS.docx
Protokols_415.docx
Izbeigts, jo netika saņemti piedāvājumi.
2017/69 Datortehnikas un piederumu iegāde 25/08/2017 Līdz 130000 (skaitot kopā ar nākamo datortehnikas iepirkumu) 2017_69_NOLIKUMS.doc
Tehniska specif_Tehn un Fin piedavajums.xls
2017_69_zinojums 85.doc
Adaptive_69-1.docx
Atea_69-2.docx
BIT_69-3.docx
Capital_69-4.docx
AS Capital, SIA Atea, SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas, SIA Adaptive
1 2 3 4 ... 13


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".