Research Facilities and services Electron microscopy
Facilities and services

Electron microscopy

Velta Ose-Klinklāva , Dr. habil. biol.

Senior researcher
Phone: +371 67808207
E-mail: velta@biomed.lu.lv

Valdis Kuplenieks

Electronics Technician
Phone: +371 67808207

Transmission electronmicroscope JEM1230

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".