Research Facilities and services Ultracentrifugation
Facilities and services

Ultracentrifugation

Gunda Grīnberga

Industrial equipment engineer
Phone: +371 67808215

UltraCenrifugation system Optima L-100XP

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".