Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding
Human genetics and disease mechanisms
Research of genofond of Latvia in relation to human pathology Elmārs Grēns 2005-2008 LCS CP
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".