Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding

The Development of the Scientific Infrastructure of the Pharmaceutical and Biomedical Research Centre of National Importance Jānis Kloviņš 2012-2015 ERDF
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".