Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding
Human genetics and disease mechanisms
Preparatory visit for project “Genetics and functionality of pituitary tumor development, progression and therapy responce" Jānis Kloviņš 2014 (01.01.14 - 31.01.14) EEA/Norway Grants
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".