Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding

Promoting scientific excellence and institutional development of Latvian Biomedical Research and Study Centre Jānis Kloviņš 2015.03.01.–2015.12.31. ERDF
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".