Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding
Human genetics and disease mechanisms
Multidisciplinary study of community-acquired sepsis survivors in Latvia Jānis Kloviņš 2020.01.01.-2022.12.31. PFAR
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".