Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding
Human genetics and disease mechanisms
Dynamic human microbiome data platform and interpretation tool for personalized health recommendations Jānis Kloviņš 2020.03.31-2020.09.30 ERAF
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".