Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Investigation of the molceular mechanisms underlying thyroid cancer formation and discovery of complex biomarkers

Funding: Latvian Council of Science Grant # 09.1310.1

Periods: 2009-2012

Project leader:prof. Valdis Pīrāgs (PSKUS)

Principal investigator: MSc. biol. Artūrs ĀbolsMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".