Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Behavior of a short preS1 epitope on the surface of hepatitis B core particles. Borisova G, Borschukova O, D Skrastiņa, A Dišlers, V Ose-Klinklāva, P Pumpēns, E Grēns Biol.Chem 380(3):315-24 1999
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".