Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Spatial structure and insertion capacity of immunodominant region of hepatitis B core antigen. Borisova G, Borschukova Wanst O, Mezule G, D Skrastiņa, I Petrovskis, A Dišlers, P Pumpēns, E Grēns Intervirology 39(1-2):16-22 1996
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".