Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Glucose Metabolism Disorders and Risk Factors of Type 2 Diabetes in 45-74-Years-old Population in Rīga Barengo NC, Misiņa D, Zariņa L, J Kloviņš, Ozola D, Dērveniece A, L Zaharenko, Pīrāgs V. Proc. Latvian Acad. Sci. 63: 141-6 2009
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".