Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Incidence of Borrelia Burgdorferi infected ticks in Latvia and their molecular typing. V Baumanis, J Kloviņš, R Ranka, Vetcmane-Vetce K, Puzuka A, Lavrinoviča M, Bormane A, Kalniņa V Proc. Latvian Acad. Sci. 55: 164-170 2001
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".