Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Display vectors. I. Hepatitis B core particle as a display moiety. Borisova G, Borschukova O, D Skrastiņa, Mezule G, A Dišlers, I Petrovskis, V Ose-Klinklāva, Gusars I, P Pumpēns, E Grēns Proc. Latvian Acad. Sci. 51:1-7 1997
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".