Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Association of IRF6 gene polymorphisms with nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate. Kempa I, Akota B, Barkane A, A Krūmiņa, J Kloviņš, B Lāce European J Hum Gen, 20 Suppl. 1: p234. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".