Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Analysis of the MC4R in relation to obesity in population of Latvia. V Rovīte, R Petrovska, I Kalniņa, I Vaivade, D Fridmanis, L Zaharenko, R Pečulis, Schioth HB, J Kloviņš European Human Genetics Conference. Nürnberg, Germany. P09-098. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".