Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
OPTIMED Consortium. Identification of novel polymorphisms associated with efficiency of metformin treatment in type 2 diabetes patients. J Kloviņš, L Zaharenko, Zarina L, V Pīrāgs ASGH Annual Meeting. Sanfrancisco, USA. Poster 608T. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".