Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
The association of common SNPs with HDL cholesterol levels in Latvian population I Radoviča-Spalviņa, D Fridmanis, I Vaivade, L Ņikitina-Zaķe, J Kloviņš European Journal of Human Genetics, Volume 21, Supplement 2, P10.13, p.246. 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".