Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Heterociklā aizvietoti[(2-karboksi vai metoksikarbonil)fenilkarbamoil-metil-(vai trimetilēn)]piridīnija vai izohinolīnija bromīdi kā hidroksikarbonskābju receptoru saimes(HCA2) jauna ligandu klase Vīgante B, Luntēna I, Kalme Z, Bisenieks E, Poikāns J, R Petrovska, I Mandrika, J Kloviņš, Loža E, Brūvere I., Duburs G, Uldriķis J LR patents LV15002 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".