Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
5-(4-hlorbutil)-pirano[2,3-d]pirimidīn-2,4,7(3H)trions un 5-alkil-2-tiokso-1H-pirano[2,3-d]-pirimidīn-4,7-dioni kā hidroksikarbonskābju receptora HCA2(GPR109A) jauni selektīvi ligandi un sintoni jaunu ligandu iegūšana Vīgande B, Brūvere I.,, Bisenieks E, I Mandrika, R Petrovska, J Kloviņš, Poikāns J, Uldriķis J, Duburs G LR patents LV 15004 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".