Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Survey of autoantibody responses against tumor-associated antigens in thyroid cancer. A Ābols, Ducena K, P Zajakins, K Siliņa, Z Kalniņa, L Sadovska, Tars J, Vilmanis J, Narbuts Z, Eglitis J, V Pīrāgs, A Linē Cancer Biomark. 14(5):361-9 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".