Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
The True Story and Advantages of RNA Phage Capsids as Nanotools P Pumpēns, R Renhofa, A Dišlers, T Kozlovska, V Ose-Klinklāva, Pushko, P., K Tārs, E Grēns, Bachmann, M.F. Intervirology, pp. 74-110 2016
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".