Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Single nucleotide polymorphisms in the intergenic region between metformin transporter OCT2 and OCT3 genes are associated with short-term response to metformin monotherapy in type 2 diabetes mellitus patients L Zaharenko, I Kalniņa, Geldnere, K., Konrade, I., Grinberga, S., Židzik ,J., Javorský, M., Lejnieks, A., L Ņikitina-Zaķe, D Fridmanis, R Pečulis, I Radoviča-Spalviņa, Hartmane, D., Pugovics, O., Tkáč, I., Klimčáková, L., V Pīrāgs, J Kloviņš European Journal of Endocrinology 2016
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".