Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Functional Characteristics of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells from Pituitary Adenomas K Megnis, I Mandrika, R Petrovska, Stukens, J., V Rovīte, Balcere, I., Jansone, L.S., R Pečulis, V Pīrāgs, J Kloviņš Stem Cells International, 2016, art. no. 7103720 2016
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".