Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Evaluation of T7 and lambda phage display systems for survey of autoantibody profiles in cancer patients. Z Kalniņa, K Siliņa, I Meistere, P Zajakins, Rivosh A, A Ābols, Leja M, Minenkova O, Schadendorf D, A Linē J Immunol Methods 334(1-2):37-50 2008
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".