Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Population Genetics of Latvians in the Context of Admixture between North-Eastern European Ethnic Groups Krumiņa, A.,, L Pliss, Zariņa, G., Puzuka, A., Zariņa, A., Lace, B., Elferts, D., Khrunin, A., Limborska, S.,, J Kloviņš, Gailite Piekuse, L. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 72 (3), pp. 131-151. 2018
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".