Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Miniature diamond-anvil cells for FTIR-microspectroscopy of small quantities of biosamples Grube, M., Shvirksts, K., Krafft, C., Kokorevicha, S.,, E Zandberga, A Ābols, A Linē, Kalnenieks, U Analyst, 143 (15), pp. 3595-3599. PMID: 29961798 2018
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".