Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Association of metformin administration with gut microbiome dysbiosis in healthy volunteers I Elbere, I Kalniņa, I Silamiķelis, Konrade, I, L Zaharenko, L., Sekace, I Radoviča-Spalviņa, D Fridmanis, D Gudrā, V Pīrāgs, J Kloviņš PLoS ONE, 13 (9), art. no. e0204317. PMID: 30261008 2018
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".