Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/74 Uz galda novietojama lielapjoma paralēlās sekvencēšanas sistēma 26.03.2018 2018/74 NOLIKUMS
2018/73 Labas ražošanas praksei atbilstošu telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 22.03.2018 2018/73 NOLIKUMS
2018/424 Starpsienu un durvju piekļuves kontroles sistēmu montāža 15.01.2018 16400.14 2018/424 NOLIKUMS
Tehn. specif. 1.pielikums
Tehn. specif. 2.pielikums
Atbilde 1
Līgums 414
SIA Termolat
2018/425 Genotipēšanas pakalpojums 16.02.2018 2018/425 NOLIKUMS
2017/72 Materiālu un reaģentu iegāde 09.02.2018 NOLIKUMS_ar grozij 1
Tehn. specif_ar grozij 1
Grozijumi 1
2017/423 Speciālo materiālu iegāde 18.12.2017 Līdz 41 000 2017/423 NOLIKUMS
Tehn. specif_Tehn/Fin. piedav.
Protokols. Lēmums. 423
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
SIA Elpis, SIA Labochema Latvija, SIA Bioavots, SIA Sarstedt
2017/422 Bioloģijas lāzera apkope un iespējamo remontu nodrošināšanas pakalpojums 15.12.2017 2017/422 NOLIKUMS
2017/421 Telpu uzkopšanas pakalpojums 04.12.2017 1619.02 2017/421 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 421
Līgums 421
SIA Cleanhouse
2017/420 Komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums 23.10.2017 15000 2017/420 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 420
Līgums 420
Enixus Baltija
2017/419 Oligonukleotīdu sintēze 23.10.2017 Līdz 41 000 2017/419 NOLIKUMS
Tehniska specifikacija_Tehn/Fin pied.
Protokols. Lēmums. 419
Līgums 419
Metabion International AG
2017/418 Šķidrā slāpekļa, specializēto gāzveida vielu un sausā ledus iegāde 20.10.2017 Līdz 41000 2017/418 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 418
Līgums 418
SIA AGA
2017/71 Molekulārā modelēšana, sintēze, sortāzes A struktūras un enzīmu-inhibitoru mijiedarbības KMR analīze 24.10.2017 49586.78 2017/71 NOLIKUMS
Ziņojums 87
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
2017/417 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 09.10.2017 34925 2017/417 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 417 (1)
Protokols. Lēmums. 417 (2)
Līgums 417
iQur Limited
2017/70 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums - II 30.10.2017 Līdz 140 000 2017/70 NOLIKUMS
Ziņojums 86
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
AS Biotehniskais centrs, SIA Faneks, SIA Invitros
2017/416 Orientētas ķīmisko vielu bibliotēkas iegāde inhibitoru atlasei 26.09.2017 17987 2017/416 NOLIKUMS_ar grozij
Precizējums 1
Protokols. Lēmums. 416
Līgums 416
SIA Biotecha Latvia
1 2 3 4 ... 14


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".