Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/78 LAH trimērus eksponējošuvīrusiem līdzīgu daļiņu imunoloģiska raksturošana 03.01.2019 2018/78 NOLIKUMS
2018/441 Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 27.12.2018 2018/441 NOLIKUMS
2018/77 Sekvenēšanas iekārtas reaģentu iepirkums 10.01.2019 2018/77 NOLIKUMS
2018/440 Materiālu iegāde vivārija vajadzībām 10.12.2018 2018/440 NOLIKUMS
Tehn specifikācija_Tehn/Fin. pied.
2018/439 Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 04.12.2018 2018/439 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 439
Izbeigts, jo netika saņemti piedāvājumi
2018/438 Sarunu procedūra par sintētisku gēnu iepirkumu 20.11.2018 Līdz 41000 2018/438 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 438
Līgums 438
Biocat Gmbh
2018/437 Datu bāzes paraugu uzglabāšanas piederumu iegāde 20.11.2018 Līdz 40 000 2018/437 NOLIKUMS
Tehn specif_2.pielikums
Protokols. Lēmums. 437
Līgums 437
SIA J.I.M.
2018/433 Sarunu procedūra par reaģentu iegādi 07.11.2018 Līdz 41000 Protokols. Lēmums. 433
Līgums. 433
SIA Diamedica
2018/436 Mazmolekulāro savienojumu sintēze sortāzes inhibitoru struktūras-aktivitātes likumsakarību pētījumiem 16.11.2018 16 528.00 2018/436 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 436
Līgums 436
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
2018/435 Sintētisku gēnu iepirkums 09.11.2018 2018/435 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 435
Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemti piedāvājumi
2018/434 Laboratorijas dzīvnieku iegāde 29.10.2018 Līdz 40000 2018/434 NOLIKUMS
1.pielikums_Tehn. specif.
Protokols. Lēmums. 434
Līgums 434-1
Līgums 434-2
Lanmer Ou, university of Tartu
2018/432 Klimata sistēmas iekārtu apkopes un remontdarbi - II 14.09.2018 Līdz 40000 (kopā ar BMC 2018/430) 2018/432 NOLIKUMS
2_1_Pielikums
3_pielikums
Protokols. Lēmums. 432
Līgums 1
Līgums 2
SIA BaltService, SIA Certus
2018/431 Pārejas savienojuma izbūve starp ēkām 14.08.2018 154815.69 2018/431 NOLIKUMS
Tehniskas specifikacijas 1.1 un 1.2.pielikums
Protokols. Lēmums. 431
Līgums 431
SIA Nejss
2018/430 Klimata sistēmas iekārtu apkopes un remontdarbi 07.08.2018 Līdz 40000 2018/430 NOLIKUMS
2_1_Pielikums
2_2_Pielikums
3_pielikums
Protokols. Lēmums. 430
Līgums 430
1.lotē - Inženiercentrs komforts. 2.lotē - iepirkums pārtraukts.
2108/429 Drukas iekārtu izejmateriālu iegāde 11.07.2018 Līdz 15000 2018/429 NOLIKUMS
1 lote_tehn_fin_pied
2 lote_tehn_fin_pied
Protokols. Lēmums. 429
Līgums 1
Līgums 2
SIA Sufficio, SIA CBT Birojs
1 2 3 4 ... 15


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".