Kontakti Administrācija
Kontakti

Administrācija

Līga Vonda

Direktora vietniece finanšu un administratīvajos jautājumos
Telefons: +371 67808206
E-pasts: liga.vonda@biomed.lu.lv

 

Projektu un attīstības daļa

Marina Zaharova

Projektu un attīstības daļas vadītāja
Telefons: +371 67808005
E-pasts: marina.zaharova@biomed.lu.lv

Santa Rubeze-Jakuševa

Projektu vadītāja
Telefons: +371 67808005
E-pasts: santa.rubeze@biomed.lu.lv

Kristīne Auziņa

Projektu vadītāja
Telefons: +371 67808005
E-pasts: kristine.auzina@biomed.lu.lv

 

Finanšu un grāmatvedības daļa

Līga Egle

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja - galvenā grāmatvede
Telefons: +371 67808217
E-pasts: liiga.egle@biomed.lu.lv

Zanda Portnaja

Grāmatvede
Telefons: +371 67808217
E-pasts: zanda@biomed.lu.lv

 

Iepirkumu un sagādes daļa

Oskars Zvejnieks

Iepirkumu un sagādes daļas vadītājs - iepirkuma speciālists
Telefons: +371 67808205
E-pasts: oskars.zvejnieks@biomed.lu.lv

Vita Auziņa

Sagādniece
Telefons: +371 67808210
E-pasts: vita.auzina@biomed.lu.lv

 

 

Ilze Strazdiņa

Lietvede-sekretāre
Telefons: +371 67808200
E-pasts: bmc@biomed.lu.lv

 

Anda Baumane

Personāla un darba aizsardzības speciālists
Telefons: +371 67808200
E-pasts: anda.baumane@biomed.lu.lv

 

 

Normunds Spunde

Datorsistēmu un datortīklu administrators
Telefons: +371 67808200
E-pasts: normunds.spunde@biomed.lu.lv

 

Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma daļa

Jānis Vasariņš

Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājs
Telefons: +371 67808204
E-pasts: janis.vasarins@biomed.lu.lv

Kārlis Birģelis

Aukstuma iekārtu mehāniķis
Telefons: +371 67808006
E-pasts: karlis@biomed.lu.lv

Aigars Jaunžeikars

Atslēdznieks
Telefons: +371 67808200

Viktors Ļebedevs

Krāsotajs
Telefons: +371 67808200

Andrejs Ločmelis

Krāsotājs
Telefons: +371 67808200

Juris Šmugais

Automobiļa vadītājs
Telefons: +371 67808200

Olafs Grēns

Ekspeditors
Telefons: +371 67808001


Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".