Par mums Apbalvojumi
Par mums

Apbalvojumi

LR Ministru Kabineta balva

2013.gadā Jekaterinai Ērenpreisai - akadēmiķei, habilitētajai medicīnas doktorei - nopelniem šūnu bioloģijā un ļaundabīgo audzēju molekulāro pamatu izpētē.

2000.gadā Elmāram Grēnam - Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, profesoram, habilitētajam bioloģijas zinātņu doktoram - par izciliem sasniegumiem molekulārajā bioloģijā un gēnu tehnoloģijā.

1998.gadā Paulam Pumpēnam - Latvijas Zinātņu akadēmijas profesoram, habilitētam bioloģijas doktoram - par izciliem zinātniskiem sasniegumiem gēnu inženierijā un modernajā biotehnoloģijā.

 

 Lativijas zinātņu akadēmijas Lielā medaļa


2012. gadā Paulam Pumpēnam (Dr. habil.biol., prof., LU BF un BMC vad.pētn., LZA akad.) par nozīmīgu ieguldījumu molekulārajā virusoloģijā un jaunās pētnieku paaudzes audzināšanā.

1995. gadā Elmāram Grēnam (Dr.h.biol., LU BPSC vad.pētn., LU BF asoc.prof., LZA akadēmiķim) par ievērojamiem sasniegumiem molekulārbioloģijā.

 

 

Rīgas balva

2008 akadēmiķis ELMĀRS GRĒNS, starptautiski atzīta autoritāte, Rīgas skolas izveidotājs gēnu pētniecībā

 

 

 

 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvas

Solomona Hillera balvu biomedicīnā:

2006 gadā Elmāram Grēnam (Dr.h.biol., LU BPSC vad.pētn., LU BF asoc.prof., LZA akadēmiķim) - par izciliem sasniegumiem molekulārajā bioloģijā un gēnu tehnoloģijā.

 

 

 

 

 Grindeļa medaļas

2005 Evai Stankevicai (Dr.h.ķīm., LU BPSC prof.) - par ieguldījumu gēnu fragmentu pavairošanā – oligonukloīdu sintēzē.

2005 Tatjanai Kozlovskai (Dr.h.biol., LU BPSC vad. pētn.) - par sasniegumiem gēnu tehnoloģiju izstrādē Latvijā un pasaulē.

2004 Regīna Renhofa (Dr. ķīm., LU BPSC vad. pētn). - par ieguldījumu molekulārās bioloģijas attīstībā,

2002 Viesturam Baumanim (Dr.biol., prof., LU BF un LU BPSC vad. pētn.) - par pētījumiem rekombinanto farmakopreparātu biotehnoloģijā

1997 Paulam Pumpēnam (Dr. habil.biol., prof., LU BF un BMC vad.pētn., LZA akad.) - gēnu inženierijas pamatlicējam Latvijā.  

 

LZA un A/S "Grindeks" fonda “Zinātnes un izglītības atbalstam” balva „Zelta pūce”

2006 Viesturam Baumanim (Dr.biol., LU BF prof., LU BPSC vad. pētn.) – par nozīmīgiem pētījumiem infekcijas slimību izsaucošo vīrusu un baktēriju molekulārajā epidemioloģijā Latvijā.

 

 

 

LZA un A/s "Grindeks" fonda “Zinātnes un izglītības atbalstam” balvas jaunajiem zinātniekiem

 

2006 Gunitai Sudmalei (LU BF Bioloģijas maģistra studiju programmas studente) - par izmaiņām hepatīta C vīrusa genoma core, HVR1 un NS5A reģionos – INF terapijas gaitā. 

2003 Agritai Puzukai (LU BF maģistrante, LU BPSC asist.) prēmija un goda zīme "Sudraba pūce" par darbu "Insercijas elementa IS 6110 ieslēgšanās vietu analīze Mycrobacterium tuberculosus klīniskajos paraugos".

2002 Aijai Linē (LU BPSC, asistente) – par darbu “Cilvēka audzēju antigēni: seroloģiska identificēšana, molekulāra raksturošana un molekulāro marķieru pielietojums diagnostikā”

 

LZA balvas jaunajiem zinātniekiem

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa

2007 Marijai Mihailovai (LU BF, bioloģijas doktora studiju programma) – par darbu “HCV prototipa vakcīna uz hepatīta B kora vīrusveidīgo daļiņu pamata” (vad. LZA īst.loc., Dr.h.biol., BF prof. P.Pumpēns, Dr.biol. I.Sominska, Dr.biol. S.Viazovs (Vācija)); 

2003 Karīnai Derkačai (LU BF maģistrante) - par darbu "Ksenobiotiku transformācijas fermenta P450 CYP2E1 degradācija – proteīna stabilizācija in vivo" (vad. Dr.biol. A.Šaripo).. 

2002 Liānai Pliss (LU BF maģistrante) – par darbu “Cilvēka mitohondriālās DNS polimorfisma pētījumi Latvijā” (vad. Dr.biol. V. Baumanis)

2001 Marijai Mihailovai (LU BF maģistrante) – par darbu “Hepatīta B vīrusa ģenētiskā analīze” (vadītāja Dr.biol. I. Sominska)

1997 Aija Linē

1995 Jānis Kloviņš

 

LU gada balva

2008 Marijai Mihailovai par labāko disertāciju “HCV prototipa vakcīna izveidota uz hepatīta B kora vīrusveidīgo daļiņu pamata" un pašaizliedzīgu ieguldījumu zinātnes attīstībā.

 

 

 

 

 

 

 

L`ORÉAL Latvijas stipendija “Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu:

2017 Renātei Rankai (BMC, vadošā pētniece, Dr.biol.) pētijumam par dažādu ērču sugu mikroorganismu kopu jeb mikrobioma raksturojumu un tādu faktoru konstatēšanu, kas var ietekmēt infekciju izplatīšanos populācijā.

2015 Andai Hūnai (BMC, zinātniskā asistente, Mg. biol.) pētījumu jomā – vēža šūnu bioloģijā „Autofāgijas loma novecošanās un pašatjaunošanās sadarbībā audzēju šūnu rezistencē pret terapiju”.

2014 Dacei Pjanovai (BMC, vadošā pētniece, Dr. biol.) pētījumam par melanomas attīstībā iesaistītajiem gēniem un to izmaiņām, lai izstrādātu melanomas riska testu.

2013 Zanei Kalniņai (BMC, pētniece, Dr. biol.) par pētījumiem prostatas vēža agrīnas diagnostikas un prognostikas testa izstrādē.

2011 Lienei Ņikitinai-Zaķei (BMC, vadošā pētniece, Dr. med.) par darbu „Reimatoīdā artrīta ģenētiskā izpēte Latvijas populācijā.”

2009 Karīnai Siliņai (BMC, pētniece, MSc.) par darbu “Autoantivielu pielietojums audzēju serodiagnostikas, prognostikas un jaunu tearpijas pieeju izstrādē”.

2008 Tatjanai Voronkovai (BMC vad.pētn., Dr. biol.) par darbu „Terapeitiskas papilomas vīrusa vakcīnas konstruēšana uz kāmju poliomas vīrusveidīgu daļiņu bāzes”

2005 Aijai Linē (BMC vad.pētn., Dr. biol.) - pētnieciskam projektam, kura mērķis ir noskaidrot ģenētiskos faktorus, kas ietekmē pacienta reakciju un sekundārās rezistences veidošanos pret klīnikā bieži izmantoto preparātu cisplatīnu plaušu vēža slimniekiem;

2005 Annai Zajakinai (BMC pētn., Dr. biol.) - pētījumam “Hepatīta B vīrusa rekonstrukcija ar alfavīrusu replikonu palīdzību”.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".