Par mums Cilvēki
Par mums

Pauls Pumpēns ir viens no molekulārās bioloģijas pamatlicējiem Latvijā, kura darbības kodols ir gēnu un proteīnu inženierijas metodoloģiju pielietojums rekombinanto vakcīnu izstrādē uz vīrusveidīgās daļiņu bāzes. Akad. P.Pumpēns ir VLP stratēģijas viens no vadošajiem pētniekiem pasaulē, kurš vadījis daudzus starptautiskus projektus par VLP tematiku, kā arī sadarbību ar Šveices biotehnoloģisko kompāniju Cytos Biotechnology, kas izstrādā vakcīnu prototipus uz VLP bāzes. Zinātniskās darbības spektrs: RNS fāgu replikācijas mehānismi, to kapsīdu uzbūve, proteīnu struktūra un foldings, RNS fāgu genoma struktūra, hepatīta B vīrusa genoma klonēšana un ekspresija, HIV proteīnu īpašības un tos kodējošo gēnu fragmentu ekspresija, HPV, HCV, BLV proteīnu epitopi.Vairāk kā 300 darbu autors,  40 patentu un autorapliecību līdzautors, LZP ekspertu padomes loceklis, BMC zinātniskais direktors, ilgstošs Eiropas projektu eksperts.

BMC vad. pētn. Dr. biol. Andris Dišlers, 2011

Intereses

 

Izglītība

 

Pieredze

 

Godalgas

 

Profesionālās aktivitātes un dalība biedrībās


Grupas
Projekti
Publikācijas
Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".