Par mums Dažādi Telpu noma
Dažādi

Telpu noma

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs izsludina izsoles par neapdzīvojamo platību telpu nomas tiesībām Rīgā, Rātsupītes ielā 1 k-1.

 

Izsole par Nepadzīvojamo telpu Nr.A-114 un A-116 nomas tiesībām

Nomas tiesību izsoles kārtība PDF:   

Izsole par Nepadzīvojamo telpu Nr.B-329 nomas tiesībām

Nomas tiesību izsoles kārtība PDF:   

Izsole par Nepadzīvojamo telpu Nr.B-512 nomas tiesībām

Nomas tiesību izsoles kārtība PDF:   

 

Publicēts: 2016.gada 12. decembrī

Informācija par izsoles REZULTĀTIEM:


Izsole par Nepadzīvojamo telpu Nr.A-114 un A-116 nomas tiesībām:   

 Izsole par Nepadzīvojamo telpu Nr.B-329 nomas tiesībām:  

 Izsole par Nepadzīvojamo telpu Nr.B-512 nomas tiesībām:   

 

Informācija par noslēgtajiem LĪGUMIEM:


par nomas objektu – telpu Nr.B-512   

par nomas objektu – telpām Nr.A-114 un A-116   

par nomas objektu – telpu Nr.B-329   

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".