Par mums Dažādi Vakances
Dažādi

Vakances

Administratīvā personāla vakances:

Nav vakanču


Zinātniskā personāla vakances:

APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (turpmāk BMC) izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem:

pētnieks -  3  amata vietas:

prasības:

  • Doktorantūras students (3.kurss); doktora grāda pretendents;  Doktora vai habilitētā doktora grāds;
  • vismaz divas publikācijas no kurām viena ir pirmā autora publikācija (ieskaita arī publikācijas ar līdzvērtīgu pirmo autorību);
  • pieredze pētnieciskajā darbā un pieredze laborantu darba vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.

pētnieka darba samaksa: 5.69 – 18.90 EUR/stundā.

zinātniskais asistents  - 1 amata vieta:

prasības:

  • maģistrantūras students (2.kurss); maģistra grāds vai akadēmiskā/profesionālā augstākā izglītība (bioloģijā, ķīmijā, medicīnā); doktorantūras students (1.kurss; 2.kurss);
  • pieredze pētnieciskajā darbā un pieredze laborantu darba vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.

Zinātniskā asistenta darba samaksa: 2.85 – 14.00 EUR/stundā.

Kandidātam uz pētnieka amatu, jāsagatavo 10 minūšu prezentācija- vēlams ierakstīta digitālā formātā, kurā jābūt norādītiem gan zinātniskajiem sasniegumiem, gan arī konkrētam plānam par potenciālo aizstāvēšanos.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga. Papildus informācija par datu apstrādi: http://www.biomed.lu.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/.

Dokumenti (iesniegums par piedalīšanos konkursā, CV, diploma kopija, prezentācija)  iesniedzami Rīgā, Rātsupītes 1 k-1, LV-1067, 205.kabinetā līdz 2020.gada 11.decembrim.

Tālrunis uzziņām 67808200, e-pasts: anda.baumane@biomed.lu.lv.

Iesniedzamā CV paraugs   

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".