Par mums Kas mēs esam
Par mums

Kas mēs esam?

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC) ir vadošā pētniecības iestāde molekulārajā bioloģijā, biomedicīnā un biotehnoloģijā Latvijā. Kopš dibināšanas 1993.gadā BMC ir izveidojies par spēcīgu zinātnisko centru, kurā tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie pētījumi piecos galvenajos virzienos: cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi, vēža izpēte, biotehnoloģija un struktūrbioloģija,  molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija, molekulārā farmakoloģija.

BMC vīzija:

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs – starptautiski atzīts, moderns pētniecības institūts, Latvijas biomedicīnas un biotehnoloģijas attīstības garants.

BMC Stratēģiskais mērķis:

Balstoties uz sasniegto zinātnisko līmeni molekulārajā bioloģijā, rekombinantu biotehnoloģijā un biomedicīnā, attīstīties par galveno molekulārās diagnostikas, personalizētās terapijas un inovatīvo medikamentu izveides un ekspertīzes centru Latvijā, kļūstot par līdzvērtīgiem partneriem Eiropas vadošajām izpētes institūcijām šajā jomā.

 

Pētniecība BMC ir organizēta zinātniskās grupās, kuras vada vadošie pētnieki. Pašlaik BMC ir 10 zinātniskās grupas, kuras ir neatkarīgas un nav ierobežotas zinātnisko tēmu un projektu izstrādē. Visiem vadītājiem tiek nodrošināta iespēja pārstāvēt savu grupu BMC zinātniskajā padomē nodrošinot iespēju ietekmēt BMC organizatoriskos pasākumus, galveno pētniecības virzienu noteikšanu un institūta stratēģiju kopumā, kā arī koordinēt sadarbību starp grupām. Jaunas pētniecības tēmas un projekti tiek ierosināti balstoties uz pētnieku iniciatīvas, kas tiek apspriestas zinātniskajā padomē.

BMC ir izveidota ievērojama bāzes infrastruktūra molekulārās un šūnu bioloģijas pētījumu veikšanai. Kvalificēti speciālisti var sniegt kompetentas konsultācijas, kā arī sniegt tehnisku palīdzību visdažādāko eksperimentu plānošanā un realizācijā, turklāt, šie pakalpojumi ir pieejami ne tikai BMC pētniekiem, bet arī citās zinātniskās institūcijās strādājošajiem.

Ciešā sadarbībā ar augstskolām tiek veikts darbs arī izglītības jomā. Augsti kvalificēts akadēmiskais personāls, draudzīga vide un pasaules līmeņa aprīkojums nodrošina iespējas Latvijas un ārzemju studentu un doktorantu apmācībai.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".