Pētījumi Projekti ES Programmas
Projekti

ES Programmas

 

 

 

 

 

 

7. Ietvara programma

BBMRI – Lielas Prospektīvas kohortas (BBMRI-LPC)

 Vektoru pārnēsātie riski Eiropā: Risku apzināšana un kontrole Rietumnīlas un Čikungajas vīrusiem (VECTORIE)

Uz tandēm core tehnoloģijas balstītas universālas gripas vakcīnas izveide (FLUTCORE)

 

 

 

 

 

Apvārsnis 2020

BBMRI-ERIC pielietošana un izmantošana veselības uzlabošanai (ADOPT BBMRI-ERIC)

Eiropas Zinātnieku nakts Latvija 2018-2019 (NIGHTLV-2018-2019)

Zināšanu un biobankas resursu integrācija metabolo slimību personalizētas profilakses un ārstēšanas attīstībā, izmantojot visaptverošu translācijas pieeju (INTEGROMED)

Zināšanu un biobankas resursu integrācija metabolo slimību personalizētas profilakses un ārstēšanas attīstībā, izmantojot visaptverošu translācijas pieeju

Challenging African Swine Fever outbreaks with innovative VLP-based vaccines” (ASF-INNOVAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCAN

Melanomas metastāžu un sekundāro audzēju attīstības ģenētiskie marķieri (GENMEL)

 

 

 

 

 

 

TRANSCAN-2

Exploitation of extracellular vesicles for precision diagnostics of prostate cancer (PROSCANEXO)

Agrīnas diagnostikas un monitoringa algoritma izveide aizkuņģa dziedzera neiroendokrīno audzēju pacientiem (NExT)

 

 

 

 

ERA. NET RUS Plus

Uz alfavīrusiem basltīta hitināzei līdzīgā proteīna gēna piegāde makrofāgu pretaudzēja programmēšanai (Alpha-Chit)

 

 

 

 

ERA-NET EuroNanoMed II

Universāls nano-pastiprinātājs miRNS analīzei multiplās sklerozes pacientu asinīs, izmantojot virsmas plazmonu rezonanses tehnoloģiju (NanoPlasmiRNA)

 

 

 

 

 

M-era.Net

Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru (NanoTENDO)

 

 

 

 

 

 

Neirodeģeneratīvo slimību izpēte

Oligomer – Focused Screening and Individualized Therapeutics to target Neurodegenerative Disoders” (OligoFIT)

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".