Pētījumi Projekti ES struktūrfondi 2007-2013
Projekti

ES struktūrfondi 2007-2013

1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/150
Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde

2013/0023/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/037 

 Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte

2013/0039/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/038

Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte

2013/0026/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006

Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte

 

2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001
Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība

2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004
Latvijas Biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā

2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022
Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē

2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025
Iedzimtu neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrade

2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032
Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem

 2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044
Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde

 2010/0211/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048
Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde

2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/052
Vīrusveidīgo daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei

2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069
Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam

 2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/075
Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija

 2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076
Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā

 2010/0261/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155
Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai

 2010/0224/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164
Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana

2013/0042/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/002

Pētījumi jaunu ģenētisko un imūndetekcijas diagnostikas metožu izveidei

2013/0053/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/006

Tehnoloģijas izstrādne augstas kvalitātes vīrusveidīgo uz HBV kor-antigēna balstītu nanostruktūru iegūšanai

2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/019

Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika

2014/0021/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/058

Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai

2014/0014/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/013

VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem

2014/0012/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/038

Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija

L-KAP-12-0005

Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi

2015/0001/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/009

Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu izstrāde biomedicīnas jomā

2015/0023/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/005

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās izcilības un institucionālās attīstības veicināšana

2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide


Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".