Pētījumi Projekti ES Struktūrfondi 2014-2020
Projekti

ES Struktūrfondi 2014-2020

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Darbības programma Izaugsme un nodarbinātība

 1.1.1. Specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā".

1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi".

Pirmās atlases kārtas projekti

1.1.1.1/16/A/044
Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska novērtēšanai

1.1.1.1/16/A/054
Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde

1.1.1.1/16/A/055 
Orfāno ar G-proteīnu saistīto receptoru, peptīdu dabas ligandu skrīnēšanas sistēmas izstrāde

1.1.1.1/16/A/066
Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai

1.1.1.1/16/A/091
Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai

1.1.1.1/16/A/101
Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās tuberkulozes izpētes procesos

1.1.1.1/16/A/104
Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana

1.1.1.1/16/A/107
Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A 

1.1.1.1/16/A/211
Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem

1.1.1.1/16/A/272
H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos

Otrās atlases kārtas projekti

1.1.1.1/18/A/026

Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai

1.1.1.1/18/A/099

Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju

1.1.1.1/18/A/084

Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme

1.1.1.1/18/A/089

Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā

1.1.1.1/18/A/092

MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona

1.1.1.1/18/A/096

Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju

1.1.1.1/18/A/097

Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte

Trešās atlases kārtas projekts

1.1.1.1/19/A/036

Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā

Ceturtās atlases kārtas projekti

1.1.1.1/20/A/045 

Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX).

1.1.1.1/20/A/046

Tuberkulozes pilna genoma sekvenēšana lietošanai Latvijas klīnikā: dizains un koncepta izvērtēšana

1.1.1.1/20/A/047

DECIDE – Dinamiskās informētās piekrišanas sistēmas izveide biobankas un sabiedrības zinātnisko aktivitāšu datu pārvaldībai, kvalitātes kontrolei un integrācijai

1.1.1.1/20/A/048

Konservatīva borēliju proteīna kā vakcīnas mērķu pielietojums

1.1.1.1/20/A/124

Zāļu pakošana pacientu cilmes šūnu sekretētās vezikulās un testēšana personalizētā plaušu vēža uz čipa platformā

1.1.1.1/20/A/126

Integrētas Latvijas populācijas genoma variāciju datubāzes izveidošana un tā pielietošana individualizēta metabolo slimību ģenētiskā riska noteikšanai

Piektās atlases kārtas projekti

1.1.1.1/21/A/029

Dažādu COVID-19 slimības ilgtermiņa blakusefektu saistības ar molekulārajiem faktoriem noskaidrošana Latvijas populācijā

1.1.1.1/21/A/033

Noslēgtas plaušas uz čipa sistēmas izstrāde, kas piemērota elpceļu slimību izpētei BSL3 un mikrogravitātes sistēmās (LocBox)

1.1.1.1/21/A/044

Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichiapastoris un Kluyveromyceslactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes

1.1.1.1/21/A/050

Liela laukuma daudzfunkcionālu antibakteriālu un antivirālu nano-pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas

1.1.1.1/21/A/079

Orgānu uz čipa kultivēšana ar mākslīgā intelekta metodēm personalizētas medicīnas nolūkos (AImOOC)

 

 

1.1.1.2. pasākums "Pēc doktorantūras pētniecības atbalsts".

Pirmās atlases kārtas projekti

1.1.1.2/VIAA/1/16/203
Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai vēža šūnās.

1.1.1.2/VIAA/1/16/144
Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi ārējo virsmas proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi, lai noteiktu patoģenēzes mehānismus ar nolūku izveidot jaunu vakcīnu.

1.1.1.2/VIAA/1/16/135
sRNAflow - rīks mazo RNS sekvenēšanas datu analīzei bioloģiskajos šķidrumos.

1.1.1.2/VIAA/1/16/128
Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu

Otrās atlases kārtas projekti

1.1.1.2/VIAA/2/18/292
Dabīgo galētājšūnu nozīme onkolītisko masalu vīrusu terapijas efektivitātē

1.1.1.2/VIAA/2/18/286

 Jaunu augu izcelsmes enzīmu ekspresijas mikroorganismos optimizēšana to biotehnoloģiskiem pielietojumiem

1.1.1.2/VIAA/2/18/285

Sistēmu un molekulārās bioloģijas metožu pielietošana augu izcelsmes enzīmu identificēšanai un to raksturošanai pielietojumam rūpnieciskos procesos

1.1.1.2/VIAA/2/18/287

Otrā tipa cukura diabēta klīnisko apakštipu identificēšana un farmakoģenētikas pielietojamība personalizētas antidiabētiskās terapijas izstrādē

Trešās atlases kārtas projekti

1.1.1.2/VIAA/3/19/463

“Mitotiskās izslīdēšanas” loma amoeboīdu metastātisku šūnu izcelsmē pret terapiju rezistentos audzējos

1.1.1.2/VIAA/3/19/464

Cilvēka ogļskābes anhidrāžu strukturālie un kinētiskie pētījumi jaunu zāļvielu izstrādnei

1.1.1.2/VIAA/3/19/462

Daudzziedu airenes raibuma vīrusa kodēto proteīnu struktūru un funkcionālā izpēte

1.1.1.2/VIAA/3/19/460

Cilvēka asins un zarnu trakta mikrobiomu sastāva asociācija ar vispārējo veselības stāvokli un mirstību Latvijas populācijā

Ceturtās atlases kārtas projekti

1.1.1.2/VIAA/4/20/704

Borrelia burgdorferi bakteriofāga strukturāli pētījumi

1.1.1.2/VIAA/4/20/705

Uz bakteriālā mikrokompartmenta bāzes vedota nanoreaktoru platformas izveidošana metālu saturošu nanodaļiņu sintēzei

1.1.1.2/VIAA/4/20/728

Uz ogļskābes anhidrāzi IX eksponējošām vīrusiem līdzīgajām daļiņām balstītas pretvēža vakcīnas potenciāla izvērtējums

1.1.1.4. pasākums "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana".

1.1.1.4/17/I/ 009
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās.

1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās"

1.1.1.5/18/I/006
Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos

1.1.1.5/20/A/002
Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020

 

 

1.2.1 Specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A".

1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai".

Pirmās atlases kārtas projekts

KC-PI-2017/23
Personalizēts krūts vēža molekulārās diagnostikas tests zāļu izvēlei un slimības gaitas novērošanai.

Otrās atlases kārtas projekti

KC-PI-2017/83
Vakcīnu tehnoloģiskā platforma uz augu vīrusu bāzes

 KC-PI-2017/84
Pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība
 

Trešās atlases kārtas projekti

KC-PI-2020/23
Anti-miostatīna vakcīnas izstrāde mājlopu muskuļu masas palielināšanai

KC-PI-2020/30 
Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām.


 

 

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās 3. kārta

8.2.2.0/20/I/006

LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarāĀtrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".