Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Vēža izpēte
Krūts vēža mikrovides programmēšana “karstas” imūnreakcijas izveidošanai audzējā Anna Zajakina 2022.01.01.-2024.12.31. FLPP

Izpētīt biotiskā stresa ierosinātos starp-augu molekulāros signālus un atbildes reakcijas mikorizas sēņu savienotos augos Zigmunds Orlovskis 2022.01.01.-2024.12.31. FLPP
Vēža izpēte
Mikrobiotas ārpusšūnu vezikulu ietekmes izpēte uz krūts vēzi pielietojot zarnu – krūts vēža ass uz čipa Artūrs Ābols 2022.01.01.-2024.12.31. FLPP
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
: DNS bakteriofāgu endolizīnu molekulārs dizains cīņai ar Gram-negatīvajām baktērijām Tatjana Kazāka 2022.01.01.-2024.12.31. FLPP
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
HBc vīrusveidīgo daļiņu balstīta platforma rekombinantas vakcīnas prototipa izstrādei pret SARS-Cov-2 Irina Sominska 2022.01.01.-2024.12.31. FLPP
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi paralogās gēnu ģimenes PFam12 proteīnu strukturāls un funcionāls raksturojums, lai noteiktu to lomu Laima slimības patoģenēzē Kalvis Brangulis 2022.01.01.-2024.12.31. FLPP
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Karboanhidrāzes IX testa biosensora izstrāde vēža skrīningam Kaspars Tārs 2022.01.01.-2024.12.31. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Zarnu trakta mikrobiotu ietekmējoši faktori un saistība ar veselības stāvokli zīdaiīem un mazuļiem: prospektīva fēžu mikrobiotas sastāva metagenomiska analīze bērniem līdz 36 mēnešu vecumam Dāvids Fridmanis 2022.01.01.-2024.12.31. FLPP

LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā 2022.01.01.-2023.12.31. ESF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Dažādu COVID-19 slimības ilgtermiņa blakusefektu saistības ar molekulārajiem faktoriem noskaidrošana Latvijas populācijā Jānis Kloviņš 2022.01.01.-2023.11.30. ERAF
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichiapastoris un Kluyveromyceslactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes Andris Kazāks 2022.01.01.-2023.11.30. ERAF
Vēža izpēte
Liela laukuma daudzfunkcionālu antibakteriālu un antivirālu nano-pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas Anna Zajakina 2022.01.01.-2023.11.30. ERAF
Vēža izpēte
Noslēgtas plaušas uz čipa sistēmas izstrāde, kas piemērota elpceļu slimību izpētei BSL3 un mikrogravitātes sistēmās (LocBox) Artūrs Ābols 2022.01.01.-2023.11.30. ERAF
Vēža izpēte
Orgānu uz čipa kultivēšana ar mākslīgā intelekta metodēm personalizētas medicīnas nolūkos (AImOOC) Artūrs Ābols 2022.01.01.-2023.11.30. ERAF

Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte 2021.05.01-2024.04.30 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments
1 2 3 4 ... 23


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".