Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A Ainārs Leončiks 2017.06.01-2020.05.31. ERAF
Molekulārā farmakoloģija
Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija Ainārs Leončiks 2014.08.01.-2015.08.31. ERAF
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai Ainārs Leončiks 2014-2017 LZP
Vēža izpēte
Cilvēka hemokīnu receptoru CCR1 un CCR2, kā potenciālu B-šūnu malignitātes progresijas diagnostisko marķieru, izpēte Ainārs Leončiks 2014-2017 LZP
Vēža izpēte
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu pretvēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrāde Aija Linē 2014-2017 VPP
Molekulārā farmakoloģija
Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem Ainārs Leončiks 2011-2013 ERAF
Molekulārā farmakoloģija
Pretvēža terapijas un vēža metastazēšanos inhibējošu medikamentu izpēte Ainārs Leončiks 2010-2014 VPP
Molekulārā farmakoloģija
Vibrācijas blotinga Metodes izstrāde DNS,RNS un proteīnu analīzei 2005-2008 TOP
Molekulārā farmakoloģija
Ksenobiotiķu modificējošā citohroma P450 2E1 degradācijas stabilitātes mehānismi 2004-2008 LZP GR
Molekulārā farmakoloģija
C-Ret zāļu meklējumi 2004-2005 IP5
Molekulārā farmakoloģija
Gēnu sintēze in vitro: cietās fāzes metodes un robotizācijas pielietošana 2004-2005 TOP
Molekulārā farmakoloģija
Glicīna-alanīna atkārtojuma šūnas partneris: identifikācija, darbības mehānisms un nozīme Epšteina-Barra vīrusa infekcijā 2001-2004 LZP GR
Molekulārā farmakoloģija
Jaunas bakteriālas sistēmas antivielu repertuāra eksponēšanai 2001-2004 LZP GR
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".