Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Vektoru pārnēsātie riski Eiropā: Risku apzināšana un kontrole Rietumnīlas un Čikungajas vīrusiem (VECTORIE) Pauls Pumpēns 2012-2013 7. ietvarprogramma
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".