Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju

Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju

Projekta nosaukums: Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/1-0151

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (G.Latkovskis)

Projekta sadarbības partneris:

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (J.Kloviņš)

Kopsavilkums

Paaugstināts holesterīna līmenis ir viens no vissvarīgākajiem aterosklerotisku sirds-asinsvadu slimību cēloņiem. Īpaši nozīmīgi tas ir Latvijā, kur kardiovaskulārā mirstība ir viena no augstākajām Eiropā ar 8000 aterosklerotisku pacientu. Ģimenes hiperholesterinēmijai ir raksturīgs sevišķi augsts holesterīna līmenis vairākās paaudzēs, un ateroskleroze parasti attīstās jauniem cilvēkiem darbaspējīgā vecumā. Tā ir biežākā pārmantotā slimība, kas izraisa agrīnu nāvi pieaugušajiem. Slimībai ir gan nešaubīga ietekme uz sabiedrības veselību un veselības aprūpes budžetu, kā arī sociālekonomiskas konsekvences. Projekta ietvaros tiks pētīta poligēno hiperholesterinēmijas mehānismu

nozīme ar jaunas, informatīvas un praktiskā pielietošanā perspektīvas metodes palīdzību. Rezultāti palīdzēs izprast slimības mehānismus, precizēt pacientu risku, plānot aprūpi, kā arī pavērs iespēju pielietot šo metodi arī plašākam hiperholesterinēmijas pacientu lokam.

Informācija publicēta 04.01.2021.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".