Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā

Projekta nosaukums: Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0142

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: PhD Roberts Rimša (LU Cietvielu fizikas institūts)

Sadarbības partneris: Dr. biol. Artūrs Ābols (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

 

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt ierīci, kas ļauj no šūnu barotnes un urīna izdalīt un koncentrēt ārpusšūnas vezikulas (EV) dažādu slimību pētījumiem. Tā kā pašreiz pieejamo metožu efektivitāte ir ar zemu atkārtojamību, kas noved pie mainīgiem gala rezultātiem, tad šī projekta mērķis ir attīstīt ierīci ar augstu efektivitāti un eksperimentu atkārtojamību.

Ierīces pamatprincips ir daļiņu izdalīšana izmantojot lauku-plūsmas frakcionēšanu ar sekojošu daļiņu koncentrāciju. Projekts ir sadalīts trīs darba pakās, kas vērstas uz koncepta validāciju, eksperimentiem ar testa struktūrām un eksperimentiem ar bioloģiskajiem paraugiem. 

Šajā projektā izstrādātās ierīces galvenā ietekme ir tāda, ka tā ļautu efektīvi un kvalitatīvi, īsākā laikā un lētāk izdalīt EV no šūnu barotnēm, piemēram cilmes šūnu EV, kam piemīt terapeitiskas īpašības. Kā arī ļautu efektīvāk izdalīt EV no urīna, kas pavērtu iespēju nākotnē izmantot EV no urīna dažādu slimību diagnostikas nolūkos, jo šobrīd tieši EV izdalīšanas metodes būtiski kavē šo procesu. Visbeidzot, šī projekta ietvaros tiks publicēti divi zinātniskie raksti, rezultāti prezentēti divās starptautiskās konferencēs un izstrādāts viens bakalaura darbs.

Informācija publicēta 02.01.2020.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".