Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu

Projekta nosaukums: Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0369

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Dace Pjanova

 

Kopsavilkums

Projektu mērķis ir izpētīt bakteriofāga izcelsmes dubultspitralizētās RNS (Larifan) efektivitāti pret koronavīrusu. Larifan ir izstrādāts kā polifunkcionāls, plaša spektra pretvīrusu līdzeklis. Tas ir reģistrēts LR Zāļu valsts aģentūrā, kā līdzeklis pret herpes vīrusa infekcijām un sekundāriem imūndeficītiem. Larifan efektivitāte pret SARS-CoV-2 tiks pārbaudīta in vitro šūnu kultūrās un in vivo zelta (Sīrijas) kāmjos (Mesocricetus auratus). Iegūtie rezultāti tiks izmantoti tālākai zāļu attīstībai klīnikā.

Informācija publicēta 01.12.2020.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".