Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Bērnu tuberkulozes izsaucēja molekulārbioloģisks raksturojums, epidemioloģija, imunoģenētiskie aspekti un slimības klīniskā izpēte

Finansētājs: Valsts pētījumu programmas "Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" projekts „Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība”

Periods: 2010-2014

Apakšprojekta vadītājs : Dr. biol. Viesturs Baumanis

Molekulārbioloģiski un klīniski epidemioloģiski izpētīt bērnu saslimstību ar tuberkulozi. kas ļaus pielietot adekvātu infekcijas/slimības diagnostiku un ārstēšanu un panākt saslimstības samazināšanos. (4) Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par atsevišķu nozokomiālu infekciju biežumu konkrētās slimnīcu nodaļās, kā arī par sekām, ko šīs infekcijas izraisa. Tā kā pētījuma laikā tiks veiktas dažāda veida intervences, lai stāvokli labotu, būs iespējams novērtēt to efektivitāti un iespējamos ieguvumus, ieviešot tās valsts mērogā.

Tā kā šī projekta ietvaros visi pētījumi tiks veikti apvienojoties klīniskās medicīnas un medicīnas bāzes zinātnes speciālistiem ar mērķi attīstīt un uzlabot minēto slimību diagnostiku un terapijas stratēģiju ar paredzamu efektu uz pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, būs radīts priekšnosacījums, lai tālāk iekļautos kopējā Eiropas pētnieciskajā telpā.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".